ผลสรุปการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1
          วันที่ 22 ม.ค. 2563  นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมรับฟังผลสรุปการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563  โดยมี นายแพทย์ธงชัย กีรติหัถยากร ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธาน โดยข้อสรุปในครั้งนี้จะนำไปสู่การพัฒนาการทำงานด้านต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนและนำไปสู่การปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้ดำเนินไปตามเป้าหมายที่กำหนดอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ/ภาพ ศักดา ยอดสิงห์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด