รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ 22 ม.ค. 2563  นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และคณะ ให้การต้อนรับ นายแพทย์ธงชัย กีรติหัถยากร ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 10 และคณะ ในโอกาสเดินทางมาเพื่อตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อติดตามความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน นำไปสู่การปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้ดำเนินไปตามเป้าหมาที่กำหนดอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในการนี้ได้ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม ER โครงการ ลดแออัด ลดรอคอย  กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก และติดตามและโครงการราชทัณฑ์ปันสุข จ.อุบลฯ โดยมี นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุข จ.อุบลฯ เข้าร่วมตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ด้วย ข่าว/ภาพ สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด