อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ(Excellent Service Behavior : ESB)”
       วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ให้เกียรติ พบปะบุคลากรทีเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ(Excellent Service Behavior : ESB)” ซึ่งจัดโดยงานทรัพยากรบุคคล เพื่อให้บุคลากรทำหน้าที่เป็นตัวแทนองค์กรในฐานะผู้ให้บริการอย่างมืออาชีพ และพัฒนาศักยภาพในการให้บริการที่ดีแก่ผู้รับบริการทุกระดับ ตลอดจนเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากรสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและปฏิบัติให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ ประทับใจ และภาคภูมิใจ สร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร ซึ่งจัดเป็น 4 รุ่น ทั้งช่วงเช้าและบ่าย ระหว่างวันที่ 7-8 พ.ย. 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษาฯ ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ / ภาพ ศักดา ยอดสิงห์/ราตรี บุญชู

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด