รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมพิธีเนื่องในวันมหิดล
         วันที่ 24 กันยายน 2562 นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นำคณะผู้บริหารและบุคลากรของโรงพยาบาลฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน ภายหลังประธานในพิธีได้กล่าวถวายราชสดุดี ได้จัดให้มีพิธีมอบโล่ปิดทองหลังพระจำนวน 20 รางวัล ดังนี้ กลุ่มแพทย์ 1. แพทย์หญิงจรุงกลิ่น จันทร์คำ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ,2. แพทย์หญิงส่องหล้า จิตแสง นายแพทย์ชำนาญการ,3. นายแพทย์สุรศักดิ์ สวัสดิ์นะที นายแพทย์ชำนาญการ กลุ่มการพยาบาล 1. นางสมบูรณ์ นันตโลหิต พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ,2. นางจรินทร์เลิศ สิงหเดช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ, 3. นางสาลินี รุ่งเรือง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ,4.นายสุริยนตร์ ข่ายมณี พนักงานประจำตึก, 5. นางนัดดา ล่วงรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มทุติยภูมิ-ตติยภูมิ 1.ทพญ.อรัญญา  สายพันธ์ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ,2.นางธนันยา ศักดิ์สิงห์ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มงานเภสัชกรรม, 3.นางสุภาภรณ์ เชื้อประทุม พนักงานธุรการ  กลุ่มงานศัลยกรรม กลุ่มอำนวยการ+พรส. 1.  นายกฤษณะ สิงห์เรือง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน,2.  นางศิริวรรณโพชราช พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มปฐมภูมิ 1.  นางจริญญา ด้ายละออง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   กลุ่มงานเวชกรรมสังคม ประเภททีม 1.  รางวัลเลิศรัฐระดับดี ประเภทพัฒนาการบริการ เรื่อง" การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยมะเร็งกล่องเสียงอย่างครบวงจร "  2.  รางวัลเครือข่ายผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่น ปี 2562 สาขาเครือข่ายเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับโรงพยาบาลศูนย์ 3.  รางวัล Green & Clean hospital Plus  4.รางวัล การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการผ่าตัด      Modified Radical Mastectomy (MRM)  By...Breast Cancer Care Team 5. รางวัล  e-Claim Awards 2018  รางวัลการใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่น ประเภทการบันทึกข้อมูลมากกว่าสี่พันข้อมูล รางวัล ผู้มีคุณูปการด้านพลังงานและการศึกษาแก่โลก 1.พระครูวิมลปัญญาคุณ  ศรีแสงธรรม  เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม จากนั้นได้จัดให้มีการปาฐกถา เรื่อง “พลังงานและการศึกษาแก่โลก” และการเสวนา “ทางออกพลังงานทางเลือกใน จ.อุบลฯ”พิธีเปิดนิทรรศการวันมหิดล โดยกิจกรรมทั้งหมดจัดขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ   

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด