ร่วมทำบุญตักบาตรถวายดอกบัวตามโครงการส่งเสริมประเพณีทำบุญตักบาตรและถวายดอกบัว
         วันที่ 4 สิงหาคม 2562 เวลา 07.00 น.คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมทำบุญตักบาตรถวายดอกบัวตามโครงการส่งเสริมประเพณีทำบุญตักบาตรและถวายดอกบัวทุกวันอาทิตย์ โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาจิตใจ ให้พุทธศาสนิกชนได้ทำความดี สร้างความสามัคคีและสร้างความปรองดองสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามตลอดจนเป็นการเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป ซึ่งมีหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน พุทธศาสนิกชน ชาวจังหวัดอุบลราชธานีร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์สามเณร ณ บริเวณลานเทียนเฉลิมพระเกียรติทุ่งศรีเมือง                ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ อนุสรณ์ แสงแดง

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด