“ร้อยใจ ผูกพันสายใย สู่ความยิ่งใหญ่ 84 ปี สรรพสิทธิ์” รุ่นที่ 2
             คณะกรรมการบริหารความสุข ความผูกพันในองค์กรโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จัดโครงการ “ร้อยใจ ผูกพันสายใย สู่ความยิ่งใหญ่ 84 ปี สรรพสิทธิ์” รุ่นที่ 2 เพื่อเสริมสร้างความสุขความผูกพันของบุคลากรทุกระดับต่อองค์กรและพัฒนา ให้เป็นโรงพยาบาลคุณธรรมที่มีคุณภาพ ประชาชนได้รับบริการที่ดียิ่งขึ้นรวมทั้ง เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2562 ณ บ้านสวนมีชีวา อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลฯ ซึ่ง"บุคลากร” เป็นปัจจัยหรือทรัพยากรหลักประการหนึ่งที่ส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กร ดังนั้นการบริหาร “บุคลากร” จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก องค์กรต้องพบกับความท้าทายใหม่ในการดึงดูดและรักษา “บุคลากร”   ที่มีค่าให้อยู่กับองค์กร และเป็นกำลังในการพัฒนาองค์กร  ในการสร้างบุคลากรให้มีความสุขความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement) ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงกนกวรรณ  มิ่งขวัญ ประธาน  Cluster 2 และนายแพทย์แพทย์ศักดิ์ แซ่หว่อง ประธานคณะกรรมการบริหารความสุขความผูกพัน ได้ให้เกียรติร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย  โดยมีวิทยากรคือ คณะกรรมการบริหารความสุขความผูกพัน โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ / ภาพ คณะกรรมการบริหารความสุขความผูกพัน 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด