ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ นำทีมรองผอ.,ผช.ผอ. สำรวจพื้นที่ใช้สอยและภูมิทัศน์ของรพ.
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 น. นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิปะสงค์ นำทีมคณะรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลและผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล สำรวจพื้นที่ใช้สอยและปรับภูมิทัศน์โรงพยาบาลในการบริหารจัดการหน่วยงานต่างๆเพื่อรองรับผู้ป่วยตลอดจนผู้มารับบริการของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โดยได้มอบหมายภารกิจต่างๆให้กับรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลและผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล เพื่อสานต่อในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ข่าว/ภาพ สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด