ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ กล่าวต้อนรับคณะผู้ประชุมสัมมนา “การพัฒนาความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน Community Based Education และ Professionalism”
                      วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ให้การกล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา “การพัฒนาความร่วมมือ ในการจัดการเรียนการสอน Community Based Education และ Professionalism”เพื่อเป็นการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้เกิดความทันสมัยในยุคปัจจุบัน รวมทั้งการปรับปรุงด้านดัชนีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ นำทีมโดย นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษพร้อมด้วยอาจารย์แพทย์จากโรงพยาบาลและศูนย์แพทศาสตร์ในเขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมประชุม      ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา ข่าว/ภาพ  สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด