รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดกิจกรรมออมบุญเดือนเกิด Clusters ที่ 2
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 แพทย์หญิงกนกวรรณ  มิ่งขวัญ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการคลังและประกันสุขภาพ ในนามประธานClusters Driver ที่ 2 คือ พัฒนาบุคลากรตามอัตลักษณ์โรงพยาบาล “ซื่อสัตย์ สามัคคี มีน้ำใจ” นำทีมคณะกรรมการและจิตอาสาโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จัดกิจกรรมออมบุญเดือนเกิดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยให้บริการ อาหาร นม ขนม น้ำดื่ม ให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้ป่วยและผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณ ห้องตรวจสูติ-นรีเวชกรรมและห้องตรวจกุมารเวชกรรม ชั้น 3 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลง เพื่อให้มีการพัฒนาเป็นไปตามกลยุทธ์และสอดคล้องกับหลักการและแนวคิดการบริหารความสุขความผูกพันในองค์กร ซึ่งบุคลากรของโรงพยาบาลฯ จะมีส่วนร่วมในการทำบุญวันเกิดในเดือนเกิด หรือกิจกรรมอื่นๆ อาทิเช่น กิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดพื้นที่โรงพยาบาลฯ โรงทาน เป็นต้น ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากคณะผู้บริหาร บุคลากรของโรงพยาบาลฯ เป็นอย่างดี ข่าว /ภาพ สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด