รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดงานมหกรรมคุณภาพ 2562
               วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานมหกรรมคุณภาพ ภายใต้แนวคิด“2P Safety&Quality Excellence” ประจำปี 2562  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2562                    ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ เพื่อเป็นการเผยแพร่ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพของคณะกรรมการ/ทีมนำทางคลินิก/หน่วยงาน ในรูปแบบของการจัดนิทรรศการ การนำเสนอผลงานในรูปแบบ โปสเตอร์ซึ่งจะช่วยส่งเสริมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณภาพภายในโรงพยาบาลฯและสามารถ   บูรณาการการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ ศักดา ยอดสิงห์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด