รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดกิจกรรม Clusters Driver ที่ 2
วันที่ 24 มกราคม 2562 Clusters Driver ที่ 2 คือ พัฒนาบุคลากรตามอัตลักษณ์ของโรงพยาบาลฯ “ซื่อสัตย์ สามัคคี มีน้ำใจ” นำโดย        แพทย์หญิงกนกวรรณ มิ่งขวัญ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการคลังและประกันสุขภาพ และประธานClusters Driver ที่ 2  ร่วมกับ ชมรมจิตอาสาโรงพยาบาลฯ ได้จัดกิจกรรมโรงทานออมบุญเดือนเกิด  โดยในเดือนมกราคมนี้  จัดขึ้นที่บริเวณ ห้องตรวจอายุรกรรม ชั้น 2 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ให้บริการอาหาร เครื่องดื่ม แก่ผู้ป่วยและญาติที่รับบริการ เพื่อให้มีการพัฒนาเป็นไปตามกลยุทธ์และสอดคล้องกับหลักการและแนวคิดการบริหารความสุขความผูกพันในองค์กร ซึ่งบุคลากรของโรงพยาบาลฯ จะมีส่วนร่วมในการทำบุญวันเกิดในเดือนเกิด หรือกิจกรรมอื่นๆ อาทิเช่น กิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดพื้นที่โรงพยาบาลฯ         โรงทาน เป็นต้น ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากคณะผู้บริหาร บุคลากรของโรงพยาบาลฯ เป็นอย่างดี ข่าว  สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ ราตรี บุญชู

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด