รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดประชุมวิชาการประจำปี 2562 “Excellence Hospital”
วันที่ 22 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ประจำปี 2562“Excellence Hospital” โดยมีนายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ กล่าวรายงาน ในการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2562 เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ ให้กับแพทย์ นักศึกษาแพทย์ พยาบาลและบุคลากรด้านการสาธารณสุข ในการนำความรู้ไปสานต่อในการให้บริการการรักษาผู้ป่วยได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก ทั้งนี้โรงพยาบาลฯ ได้รับเกียรติจากศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ยาก “แปลว่า” ทำได้  ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ ศักดา ยอดสิงห์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด