“ตุ้มโฮมชาวศัลย์ สายสัมพันธ์มั่นยืน”
           วันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 18.00 น. ณ ห้องประชุมบอลลูมโรงแรมลายทอง ได้มีการงาน “พวกเราชาวศัลย์ สายสัมพันธ์มั่นยืน” โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ชาตรี บานชื่น ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงษ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นพ.ธงชัย                 กีรติหัถยากร ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่10 กระทรวงสาธารณสุข             พลตรีนพ.สุทธจิต ลีลานนท์ นายกสมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศ              เขตสุขภาพที่ 10 กระทรวงสาธารณสุข นพ.สุวิทย์ โรจนศักดิ์ โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นพ.มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์และนพ.ดนัย เจียรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด