รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
        วันที่ 17 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์สถาบัน พัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลฯ นายแพทย์ศรัณย์ วรรณภาสนี           รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ด้านบริการและวิชาการ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อเป็นการรำลึก    ถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่มีต่อประชาชน      ชาวไทย ซึ่งพระองค์ท่านทรงพระปรีชาสามารถที่ได้ทรงริเริ่มประดิษฐ์อักษรไทยและได้ทรงรวบรวมแคว้นต่าง ๆ เข้าด้วยกันจนเป็นราชอาณาจักรไทยที่กว้างใหญ่ไพศาลกว่าทุกยุคสมัยที่ผ่านมา              พระราชกรณียกิจพระองค์ท่าน ล้วนแต่เป็นการวางรากฐานแห่ง        ความเจริญไว้ให้แก่ประเทศชาติและปวงชนชาวไทยทุกคนสืบทอดต่อกันมาจวบจนถึงวันนี้ ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ อนุสรณ์ แสงแดง

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด