รพ.สรรพสิทธิประสงค์ เข้าร่วมประชุม Claim Center
             วันที่ 15 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมเนวด้า คอนเวนชั่น แพทย์หญิงกนกวรรณ มิ่งขวัญ        รองผู้อำนวยการด้านจัดเก็บรายได้ เข้าร่วมประชุม          เชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของศูนย์ประสานงานกลาง(Claim Center)ในการจัดเก็บค่ารักษาพยาบาลชาวต่างชาติ สำหรับสถานพยาบาลภาครัฐ ในจังหวัดท่องเที่ยว (ภาคอีสาน) โดยมี นายแพทย์ภานุวัฒน์         ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ            เป็นประธาน ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ ณัฐธยาน์ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด