รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
นายแพทย์ศรัณย์  วรรณภาสนี รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ด้านบริการและวิชาการ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ   คณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี  จำนวน 50 คน  นำโดย นายกิตติ  กิตติเวช รองนายแพทย์สาธารณสุขด้านบริหาร  เพื่อศึกษาดูงานแนวทางการส่งต่อและการให้บริการสุขภาพกับผู้ป่วยต่างชาติ   ของศูนย์บริการสุขภาพชาวต่างชาติ (ศบต.) รพ.สรรพสิทธิประสงค์  เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการบริหารชั้น 5     ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ ศักดา ยอดสิงห์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด