รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดประชุมวิชาการเรื่อง “Update And Advance In Blood Bank 2018”
                      นายแพทย์ศรัณย์ วรรณภาสนี รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ด้านบริการและวิชาการ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการเรื่อง “Update And Advance In Blood Bank 2018”  เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่ แพทย์ นักศึกษาแพทย์ พยาบาล บุคลากรธนาคารเลือด ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องในการรับบริจาคโลหิตในการเตรียมเลือด ส่วนประกอบของเลือด การสั่งใช้เลือด การดูแลผู้ป่วยภายหลังรับโลหิตอย่างเหมาะสม รวมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากวิทยากรตลอดจนการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีประสบการณ์ใหม่ๆ ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ด้วยกัน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยบุคลากรจากโรงพยาบาลต่างๆ เข้าร่วมประชุมร่วม 210 คน ซึ่งการประชุมด้งกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ ศักดา ยอดสิงห์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด