รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดกิจกรรม “สัปดาห์เภสัชกรรม” ประจำปี 2561
     นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “สัปดาห์เภสัชกรรม” ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ถูกต้องในการใช้ยาและสมุนไพรอย่างปลอดภัยในการรักษาโรค และลดการสูญเสียจากการใช้ยาซ้ำซ้อน ซึ่งอาจก่อให้เกิดปฏิกิริยาต่อกันอย่างรุนแรงถึงชีวิตได้ โดยได้จัดกิจกรรมภายใต้คำขวัญที่ว่า “ฉลาดใช้ยาและสมุนไพรสมเหตุสมผล ยุค 4.0 ปรึกษาเภสัชกร” มีกลุ่มเป้าหมายคือภาคประชาชน ผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งมีความคาดหวังว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความรู้ความสามารถดูแลตนเองเพื่อใช้ยาสมุนไพรได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์บทบาทวิชาชีพเภสัชกรในการดูแลผู้ป่วยด้านยาและสมุนไพร เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์แพทย์ชุมชนชยางกูร ข่าว /  สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด