รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดโครงการ “จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์กรพยาบาล ประจำปี 2562”
นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานเปิดโครงการ “จัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาองค์กรพยาบาล ประจำปี 2562”  เพื่อเพื่อเป็นการกำหนดแผนกลยุทธ์ของกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลประจำปี 2562 ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และเข็มมุ่งของโรงพยาบาล โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 1 Service Excellence กลยุทธ์ที่1 ศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศด้านรักษาพยาบาลเฉพาะทางขั้นสูงทุกสาขา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการคือ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลทุกสาขา จำนวน 23 คน หัวหน้าหอผู้ป่วยและคณะกรรมการตัวชี้วัด จำนวน 177 คน โดยจัดให้มีการประชุมระหว่างวันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมการประชุมประกอบด้วย การประชุมเชิงปฏิบัติการ แบ่งกลุ่มประชุม และนำเสนอการประชุม และเวลา 18.00 น.ได้มีการจัดเลี้ยงสังสรรค์ภายใต้ชื่องาน “ค้ำคูณ เคียงกัน สุขสันต์วันสีรุ้ง” ณ ห้องประชุมโรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟแอนด์ รีสอทร์ อุบลฯ ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ อนุสรณ์ แสงแดง

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด