ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมพิธีเปิดประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เขตสุขภาพที่10 ประจำปีงบประมาณ 2561
     วันนี้(3ก.ค.61) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมพิธีเปิดประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เขตสุขภาพที่10 ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธินสาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาฯ  เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับในเขตสุขภาพที่10 ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ยกย่อง เชิดชู  บุคคล องค์กร ที่เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและการทำความดีและคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขตเข้ารับประทานโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณสดุดีบุคคล  และองค์กรดีเด่นที่เป็นต้นแบบด้านความดีงาม ในการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุขครั้งที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2561 ต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากเครือข่ายชมรมจริยธรรมทุกระดับเขตสุขภาพที่ 10 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรอุบลฯ พร้อมด้วยผู้สนใจรวม 200 คน ในการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณรวม 3 รางวัล คือหน่วยงานต้นแบบในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)ระดับจังหวัด เขตสุขภาพที่ 10 ,นายแพทย์เพียรศักดิ์ แซ่หว่อง กุมารแพทย์ด้านระบบทางเดินหายใจเด็ก กลุ่มงานกุมารเวชกรรม ได้รับรางวัลคนดีศรีสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10 ระดับจังหวัด,นางสาวอุบล สัจสุวรรณ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ หอผู้ป่วย CCU ได้รับรางวัลผู้เล่าเรื่องดีเด่นระดับจังหวัด เขตสุขภาพที่ 10 ข่าว /  สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ / อนุสรณ์ แสงแดง

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด