ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 10
          นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 10 ในการขับเคลื่อนนโยบาย โรงพยาบาลปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ และฝึกปฏิบัติการใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น ตรวจหาสารปนเปื้อนและยาฆ่าแมลงในอาหารที่เป็นวัตถุดิบ ในการปรุงอาหารในโรงพยาบาลและที่จำหน่ายในโรงพยาบาล โดยมี นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธินสาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งมีผู้รับผิดชอบงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยจากโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน เขตสุขภาพที่ 10 รวม 73 แห่งๆ ละ 3 คน ผู้รับผิดชอบงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เขตสุขภาพที่ 10 รวม 5 แห่ง ๆ ละ 2 คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม 4-5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ข่าว / สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ / อนุสรณ์ แสงแดง

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด