ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายบริการและวิชาการทางการแพทย์
นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ให้การกล่าวต้อนรับคณะและเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายบริการและวิชาการทางการแพทย์ ระหว่างกรมการแพทย์กับเขตสุภาพที่ 10 โดยมี นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ และมีนายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบุคลากรกรมการแพทย์และผู้บริหารพร้อมด้วยบุคลากรเขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ งานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ งานพัฒนากลุ่มวัย ปัญหา อุปสรรค ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ตลอดจนความต้องการการสนับสนุนวิชาการระหว่างกรมการแพทย์กับเขตสุขภาพ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ข่าว / สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ / ศักดา ยอดสิงห์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด