เหล่ากาชาดอุบลฯ ร่วมกับ รพ.สรรพสิทธิปรสงค์ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก
ด้วยวันที่ 14 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลก  เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี  จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ในวันผู้บริจาคโลหิตโลก 14 มิถุนายน 2561 (World Blood Donor Day 2018) โดยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นผู้บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใด ๆ และโลหิตที่ได้รับบริจาคจะต้องเป็นโลหิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและเพียงพอแก่ความต้องการของผู้ป่วยและที่สำคัญคือร่วมกันสร้างพลังคนรุ่นใหม่ ๆ ให้บริจาคโลหิตเพิ่มขึ้นและกระตุ้นให้กลุ่มเยาวชนให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิตและหันมาเป็นผู้บริจาคโลหิตอย่างยั่งยืนต่อไป สำหรับท่านใดที่ร่วมบริจาคโลหิต จะได้รับเสื้อวันผู้บริจาคโลหิตโลกเป็นของที่ระลึกด้วย เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ พลับพลาเรือนไทย โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ข่าว / สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ / ศักดา ยอดสิงห์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด