รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดประชุม โครงการ “พัฒนารูปแบบพยาบาลบริการผู้ป่วยระยะกลาง(Intermediate Care)”
นางสาวพัชนี ทองประเสริฐ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการ “พัฒนารูปแบบพยาบาลบริการผู้ป่วยระยะกลาง(Intermediate Care)”  เพื่อเป็นการยกระดับบริการสุขภาพของโรงพยาบาล ลดความแออัดในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป โดยกำหนดทดลองรูปแบบโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธีรพร สถิรอังกร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการพยาบาล เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งการประชุมดังกล่าวขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก ภาพข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ ศักดา  ยอดสิงห์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด