รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระในโอกาสเปิดอาคารสนับสนุนบริการทางการแพทย์ 10 ชั้น
                        นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นำคณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลฯ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระถวายภัตตาหารเพล เนื่องในโอกาสเปิดอาคารสนับสนุนบริการทางการแพทย์ 10 ชั้น เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่หน่วยงาน บุคลากร และผู้มารับบริการทั่วไป เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารสนับสนุนบริการทางการแพทย์ 10 ชั้น ข่าว / สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ / ศักดา ยอดสิงห์,เสฐียรพงษ์ มณีขาว

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด