รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดประชุมวิชาการเครือข่ายกายภาพบำบัด เขต 10 ในการดูแลผู้ป่วยกระดูกและกล้ามเนื้อและผู้ป่วยระบบประสาท
วันนี้ (30 พ.ค.61 ) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม A โรงแรมลายทอง นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการเครือข่ายกายภาพบำบัด เขต 10 ในการดูแลผู้ป่วยกระดูกและกล้ามเนื้อและผู้ป่วยระบบประสาท ซึ่งจัดโดยกลุ่มงานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยกระดูกและกล้ามเนื้อรวมทั้งผู้ป่วยระบบประสาทให้แก่นักกายภาพบำบัดในเครือข่าย เขตสุขภาพที่ 10 ตลอดจนนักกายภาพบำบัดจากโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศ ที่สนใจ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ คือ รศ.ดร.สมพงษ์ สังขรัตน์ และ ผศ.สุวิทย์ อริยชัยกุล ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยหลักสูตรการประชุมในครั้งนี้ ได้รับการรับรองจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 มีผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งหมด 180 คน ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ อนุสรณ์ แสงแดง

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด