คลินิกหมอครอบครัววัดปทุมมาลัย โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้จัดทำโครงการ 1 วัด 1 โรงพยาบาล
วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 คลินิกหมอครอบครัววัดปทุมมาลัย โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  ได้จัดทำโครงการ 1 วัด 1 โรงพยาบาล ที่วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง เพื่อให้พระภิกษุ สามเณรมีสุขภาพดี ลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยมีกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้น ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอว วัดความดันโลหิต เจาะเลือด ตรวจฟัน การถวายความรู้ในการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) และการป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูสารกิจโกศล เจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม (พระอารามหลวง) ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานกล่าวเปิด  มีทีมสหวิชาชีพจากกลุ่มงานเวชกรรมสังคม, หน่วยตรวจเวชปฏิบัติครอบครัว (GP), เจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครอุบลราชธานี, เจ้าหน้าที่คลินิกหมอครอบครัวปทุมวิทยากร, อสม. และนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ เข้าร่วมกิจกรรม และให้ความช่วยเหลือดูแลสุขภาพพระภิกษุสามเณรตลอดจนประชาชน จนทำให้กิจกรรมครั้งนี้สำเร็จได้ด้วยดี ข่าว คลินิกหมอครอบครัววัดปทุมมาลัย ภาพ ทิพวรรณ ขาวงษ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด