ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ เปิดการประชุม “Mid Year Performance Review”
                         นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานเปิดการประชุม “Mid Year Performance Review” เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามตามตัวชี้วัดของโรงพยาบาลและให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ เข็มมุ่ง ตัวชี้วัดของโรงพยาบาลฯ โดยมี ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าศูนย์/หัวหน้างาน/หัวหน้าหอผู้ป่วย/ประธานและเลขาPCT/ประธานและเลขา Excellence Center เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ข่าว / สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ / ศักดา ยอดสิงห์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด