รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการ “Update” การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อแบคทีเรียดื้อยา
นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Update” การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อแบคทีเรียดื้อยา เพื่อเป็นการกระตุ้นบุคลากรมีความตระหนักในการป้องกันไม่ให้เกิดเชื้อดื้อยาเพิ่มมากขึ้นและป้องกันเชื้อที่ดื้อยาอยู่แล้วไม่ให้กระจายไปสู่ผู้ป่วยรายอื่น โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มีบุคลากรในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่10 รวม 350 คนเข่ร่วมประชุมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ      ข่าว / ภาพ สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ / ศักดา ยอดสิงห์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด