รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดประชุมโครงการพัฒนาแกนนำด้านสิทธิการรักษาพยาบาล
แพทย์หญิงกนกวรรณ    มิ่งขวัญ  รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการคลังและประกันสุขภาพ  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาแกนนำด้านสิทธิการรักษาพยาบาลเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้พื้นฐานในเรื่องสิทธิการรักษาพยาบาลทุกสิทธิสามารถแนะนำการใช้สิทธิเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย ญาติ และผู้มาติดต่อได้ สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ รวมทั้งเป็นช่องทางในการสื่อสาร ส่งข่าวความเคลื่อนไหวของสิทธิการรักษาพยาบาลแต่ละสิทธิไปยังผู้ปฏิบัติโดยตรง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ทุกหน่วยงานและผู้สนใจ จำนวน  300  คน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี   ,บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  จำกัด  สาขา อุบลราชธานี  ,กลุ่มงานการเงิน , ศูนย์ประกันสุขภาพถ้วนหน้า เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ เสฐียรพงษ์ มณีขาว

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด