รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานอนุกรรมการฯระดับเขตพื้นที่
นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานต้อนรับคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานอนุกรรมการฯระดับเขตพื้นที่และตรวจเยี่ยมหน่วยบริการคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 10 อุบลราชธานีนำโดย นายแพทย์ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยในที่ประชุม ได้มีการชี้แจงวัตถุประสงค์ในการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้พร้อมทั้งสรุปภาพรวมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและจัดการคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขเขต10 อุบลฯ นำเสนอจุดเด่นและผลการดำเนินงานป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำด้านคุณภาพมาตรฐานจากการให้บริการสาธารณสุขในพื้นที่เขต 10 อุบลฯ  จากนั้นได้มีการนำเสนอภาพรวมการจัดการคุณภาพและการคุ้มครองสิทธิในหน่วยบริการ ปัญหา/อุปสรรคและGood Practice รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของหน่วยบริหารและภาคีเครือข่ายอื่นๆ ทั้งนี้ยังมี  ข่าว / สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ  ภาพ / ศักดา ยอดสิงห์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด