รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก รพ.พระพุทธชินราช จ.พิษณุโลก
             นายแพทย์ศรัณย์ วรรณภาสนี รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ด้านบริการและวิชาการ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะแพทย์ พยาบาล และทีมสหสาขาวิชาชีพจากโรงพยาบาลพระพุทธชินราช จ.พิษณุโลก ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบบริหารจัดการงานผ่าตัดหัวใจ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เพื่อให้ทีมสหสาขาวิชาชีพพัฒนาศักยภาพในการบริการผู้ป่วย ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงพยาบาลที่มีศักยภาพที่ใกล้เคียงกันและสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานนำไปพัฒนาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้มีการลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงประกอบด้วยศูนย์โรคหัวใจ,กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา,งานห้องผ่าตัด,ICUCVT,หอผู้ป่วยCVT,กลุ่มงานเวชศาสตร์บริการโลหิต(ห้องตรวจปฏิบัติการ),กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู,กลุ่มงานกายภาพ,กลุ่มงานโภชนศาสตร์  เมื่อวันที่  3 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพัฒนาระบบบริหารสุขภาพข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ ศักดา  ยอดสิงห์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด