รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ช่วยกายภาพบำบัดและเจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู
นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ช่วยกายภาพบำบัดและเจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู เพื่อให้สอดคล้องตามแนวทางพัฒนาระบบเครือข่ายสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขและสอดคล้องกับภารกิจ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ในการเป็นสถาบันแห่งความเป็นเลิศในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมในเครือข่ายจำนวน 52  คน และนอกเครือข่ายจากทั่วประเทศ จำนวน 48 คน รวม 100 คน โดยกลุ่มงานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นคณะกรรมการจัดการประชุม ซึ่งการจัดประชุมดังกล่าวจัดเป็นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติและจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ  ข่าว / สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ  ภาพ / อนุสรณ์ แสงแดง

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด