กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานจริง นศพ.ปี6
นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานเปิดโครงการและปาฐกถาพิเศษการเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานจริงนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ซึ่งจัดโดยกลุ่มงานอายุรกรรม เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจและแบ่งปันประสบการณ์อาจารย์แพทย์โดยตรง เพื่อให้นักศึกษาแพทย์มีความมั่นใจในการประยุกต์ใช้ความรู้และพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น ซึ่งก่อให้เกิดสัมฤทธิผลต่อการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ให้มีคุณภาพและมาตรฐานต่อไป โดยมี นายแพทย์เกริก  สุวรรณกาฬ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านผลิตบุคลากรทางการแพทย์ และอาจารย์แพทย์กลุ่มงานอายุรกรรม เป็นวิทยากรในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมเขื่อนสิรินธร ข่าว / สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ / ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด