ผู้อำนวยการร่วมประชุมวิชาการและสรุปผลตรวจราชการรอบ 6 เดือนแรก
นายแพทย์ชุติเดช  ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เข้าร่วมประชุมวิชาการ สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน เขตสุขภาพที่ 10 รอบ 6 เดือนแรก โดยมีนายแพทย์ประพนธ์  ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานและ นายแพทย์ทวีศิลป์  วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นผู้นำดำเนินการนำเสนอผลงานและนิเทศงาน และในงานนี้โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ยังได้รับประกาศนียบัตร “รางวัลชนะเลิศ” นวัตกรรม GREEN & CLEAN HOSPITAL เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปี 2561 ซึ่งผลงานคือ “รีฟันแบงค์โปรแกรม ธนาคารขยะออนไลน์ โดยมีผู้อำนวยการเป็นตัวแทนรับมอบ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเจ.พี. เอ็มเมอรัลด์ จ.ยโสธร เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561   ข่าว / ภาพ  บุญญฤทธิ์ สิงห์เรือง

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด