รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดโครงการปฐมนักศึกษาแพทย์ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
นายแพทย์เกริก  สุวรรณกาฬ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านผลิตบุคลากรทางการแพทย์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการปฐมนักศึกษาแพทย์ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  โดยจัดให้มีพิธี “สวมเสื้อกาวน์ให้น้อง”  โดยคณะผู้บริหารและอาจารย์แพทย์ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา  พร้อมทั้งแนะนำอาจารย์แพทย์  เจ้าหน้าที่  สถานที่ ห้องพัก จัดทำเอกสารทะเบียนประวัตินักศึกษาแพทย์ รวมทั้งแนะนำการปรับตัวการเริ่มเรียนในชั้นคลินิก  เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก  ข่าว / สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ / ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด