รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมงานสรงน้ำและรดน้ำขอพรชุมชนวัดสารพัฒนึก
นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกิจกรรมงานสงกรานต์ สรงน้ำพระภิกษุสามเณรและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุของชุมชนวัดสารพัฒนึก ร่วม 100 คน  เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงานให้คงอยู่สืบไป เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2561 ณ วัดสารพัฒนึก อ.เมือง จ.อุบลฯข่าว /  สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ / ทิพวรรณ ขาววงษ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด