รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดประชุมแนวทางด้านดูแลโภชนบำบัดแก่ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง เขตบริการสุขภาพที่ 10
          นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานเปิดงานประชุมแนวทางด้านดูแลโภชนบำบัดแก่ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง เขตบริการสุขภาพที่ 10  เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาแนวทางการดูแลด้านโภชนบำบัดแก่ผู้ป่วยไตเรื้อรังให้ได้มาตรฐานในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด โดยมีโภชนากรผู้รับผิดชอบงานคลินิกชะลอไตเสื่อมในเขตบริการสุขภาพที่ 10 จำนวน 40 คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งรูปแบบการประชุมเป็นการบรรยายและกิจกรรม Work Shop ให้ความรู้เรื่องโรคไตเรื้อรัง/กิจกรรมการดูแลด้านโภชนาการ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณข่าว /  สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ / ศักดา ยอดสิงห์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด