รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อบรมโครงการ “การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริจาคอวัยวะเพื่อการปลูกถ่ายไต”
             นายแพทย์ศรัณย์ วรรณภาสนี รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ด้านบริการและวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการ “การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริจาคอวัยวะเพื่อการปลูกถ่ายไต”  พัฒนาระบบบริการการดูแลผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายไต ในเขตบริการสุขภาพที่ 10 ประจำปี 2561 ตามแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้บรรจุการพัฒนาระบบบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะเป็นแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan ) สาขาที่ 13 และกำหนดให้เป็นศูฯย์ความเป็นเลิศทางวิชาการของหน่วยบริการ(Excellence Center) สาขาที่ 5 ซึ่งได้กำหนด “เพิ่มปลูกถ่าย ลดการตาย ได้คิวเร็ว” เพื่อส่งเสริมให้มีการบริจาคอวัยวะมากขึ้น มีการเชื่อมโยงครือข่ายการบริจาคอวัยวะ (Donor Hospital) ในเขตบริการสุขภาพที่ 10 ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับหารปลูกถ่ายอวัยวะมากขึ้น ทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยได้รับเกียรติวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากศูนย์บริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยและโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ในการอบรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 เมษายน 2561   ณ ห้องประชุมคณะกรรมการบริหารชั้น5 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องในเขตบริการสุขภาพที่ 10 เข้าประชุม ร่วม 200 คน ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ ศักดา  ยอดสิงห์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด