รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดอบรมบุคลากร “หัวใจ ปลอดภัยไว้ก่อน”
     นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานเปิดการอบรมบุคลากร “หัวใจ ปลอดภัยไว้ก่อน”  เพื่อให้บุคลากรมีความตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนน ปฏิบัติตามกฎหมายและเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานตลอดจนโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100% รวมทั้งเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎจราจร โดยก่อนหน้านี้ได้มีการประกาศนโยบายการดำเนินงานการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนและการใช้ยานพาหนะ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 และคณะกรรมการสรรพสิทธิปลอดภัยพร้อมทั้งแกนนำฯ ได้มีการสุ่มเฝ้าระวังพฤติกรรมความปลอดภัยทางถนน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ยังพบว่ามีบุคลากรบางคนไม่สวมหมวกนิรภัยขับขี่รถจักรยานยนต์ เข้า - ออก โรงพยาบาล คิดเป็นร้อยละ 11.8 ซ้อนท้ายผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย คิดเป็นร้อยละ 21.7 ทางคณะกรรมการจึงได้ดำเนินการจัดอบรมบุคลากรในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวพัชนี ทองประเสริฐ  รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ บรรยายพิเศษในเรื่องความปลอดภัย ร่วมกับทีมวิทยากรจากทีมสหวิชาชีพต่างๆ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณข่าว / สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ / เสฐียรพงษ์ มณีขาว

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด