รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดงานตลาดนัดความดี โครงการความดีความภาคภูมิใจ
          นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานเปิดงานตลาดนัดความดี โครงการความดีความภาคภูมิใจ เพื่อเป็นการพัฒนาคน พัฒนางานและองค์กรในด้านคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญ ที่มุ่งหมายให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์ และมีความสุขจากคุณภาพบริการบุคลากรมีความสุขในการทำงาน สร้างธรรมาภิบาลในการบริหาร และเป็นบรรทัดฐานของสังคมในเรื่องการเป็นผู้ให้บริการสุขภาพด้วยความรู้คู่คุณธรรม โดยภายในงานได้จัดให้มีการประกาศอัตลักษณ์โรงพยาบาลคุณธรรมและหน่วยงานต่างๆ การเสวนา “ตามรอย คุณค่า คุณภาพ คุณธรรมสู่ความยั่งยืน” พิธีมอบเกียรติบัตร “คนดีศรีสรรพสิทธิ์” การนำเสนอ Intergrity And Transparency Asessment:ITA และมีการประกวดเรื่องเล่า “ตามรอย คุณค่า คุณภาพ คุณธรรมสู่ความยั่งยืน” เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ข่าว /  สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ / เสฐียรพงษ์ มณีขาว

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด