ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมเพื่อสร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
วันที่ 10 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมเพื่อสร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ระหว่างสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์ ประชาคมงดเหล้าจังหวัดอุบลราชธานี และชมรมคนพิการไทยใจอาสาจังหวัดอุบลราชธานีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ ทำขึ้นระหว่าง โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี ประชาคมงดเหล้าจังหวัดอุบลราชธานี และชมรมคนพิการไทยใจอาสาจังหวัดอุบลราชธานี โดยทั้ง 4 หน่วยงาน ได้พิจารณาร่วมกันถึงประโยชน์ในการสร้างจิตสำนึกและสร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ เกี่ยวกับผลกระทบอันเกิดจากความประมาทและขาดความรับผิดชอบ ในการใช้รถใช้ถนน รวมถึงคดีอื่นๆ ที่สร้างปัญหาและความรุนแรงต่อสังคม ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุในการใช้ชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้สังคมได้รับรู้ถึงมาตรการบังคับโทษทางกฎหมาย ซึ่งจะลดความสูญเสียและสังคมเกิดความสงบสุข โรงพยาบาลเปิดโอกาสให้ผู้ถูกคุมความประพฤติได้เข้าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หอผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ รวมถึงกลุ่มงานนิติเวช เพื่อให้เห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงหากไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือประมาทข่าว /ภาพิ สูติ ปัจฉาภาพ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด