ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ เปิดการอบรมโครงการเบาหวานชนิดที่ 1 (ชนิดพึ่งอินซูลิน) ในเด็กและวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 10
               วันนี้ (6 เม.ย.61) เวลา 13.00 น. นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเบาหวานชนิดที่ 1 (ชนิดพึ่งอินซูลิน) ในเด็กและวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 10 เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติตัวในการดูแลเด็กป่วยโรคเบาหวานและผู้ป่วยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดูแลตนเอง ตลอดจนเป็นการพัฒนาทักษะทีมสหวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยเด็กเบาหวาน โดยผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้ปกครอง ผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่น ทีมสหวิชาชี จำนวนทั้งสิ้น 110 คน ซึ่งจัดการอบรมระหว่างวันที่ 6 – 8 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสาธารณสุขโขงเจียม (ศอข.) ข่าว / ภาพ สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด