ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนมีนาคม 2561 โดยมีนายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ในโอกาสนี้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ได้รับช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีที่ได้ผ่านรับรองกระบวนการคุณภาพของสถานพยาบาล เป็นครั้งที่ 3 โดยมีระยะเวลา 2 ปี ถือเป็นความร่วมมือร่วมใจในองค์กรแห่ง “สรรพสิทธิ์” ในการพัฒนาศักยภาพด้านการแพทย์การสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อองค์กรและประชาชนผู้มารับบริการได้อย่างภาคภูมิใจ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ข่าว / สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ / อนุสรณ์ แสงแดง

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด