ติดตามผู้ร่วมโครงการลดอ้วนลดพุงปี 2 จำนวน 55 ราย บุคลากรรพ. 43 ราย บุคคลภายนอก 12 ราย
ทีมสหวิชาชีพ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดประชุมติดตามผลการเข้าร่วมโครงการของผู้สมัครใจลดอ้วนลดพุง ปี 2 จำนวน 54 คน มีการให้ความรู้โดย นพ.คมสันต์ พิริยะกิจไพบูลย์ นพ.ชำนาญการพิเศษ และ นายสูติ ปัจฉาภาพ หน.กลุ่มงานสุขศึกษา มีการสาธิตอาหารและบอกค่าพลังงานที่ควรจะกิน การออกกำลังกาย อารมณ์ ตามหลัก 3 อ. 2 ส.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด