รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดกิจกรรมสัปดาห์วันต้อหินโลกประจำปี 2561
นายแพทย์ศรัณย์ วรรณภาสนี รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ด้านบริการและวิชาการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัปดาห์วันต้อหินโลกประจำปี 2561  เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป กระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญของโรคต้อหิน รวมถึงการตรวจคัดกรองโรคต้อหินและการเสวนาจากแพทย์ พยาบาล เภสัชกร เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับโรคต้อหิน  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ พลับพลาเรือนไทย ข่าว / สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ / ศักดา ยอดสิงห์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด