รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ต้อนรับคณะลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการความร่วมมือด้านวิชาการ ณ จังหวัดอุบลราชธานี
นายแพทย์ปรีดา อิทธิธรรมบูรณ์ รองผู้อำนวยการการฝ่ายการแพทย์ด้านบริหาร เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการความร่วมมือด้านวิชาการ ณ จังหวัดอุบลราชธานี โดยความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และสำนักงานปลักประกันสุขภาพ เป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น(JICA) ได้ลงนามความร่วมมือจัดทำในการดำเนินโครงการ The Project on Seam Health and Social Services Provision for Elderly Persons ซึ่งกำหนดระยะเวลาโครงการ 5 ปี คือ กันยายน2560-สิงหาคม2565 ซึ่งมีการบรรยายภาพรวมระบบการดูแล Intermadiate Care โดยนายแพทย์พิทักษ์พงศ์ จันทร์แดง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี การบรรยายการจัดการดูแล Intermadiate Care ของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โดยแพทย์หญิงสุรางคณา อินทร์สุข หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู นำเสนอผลการดำเนินงาน Intermadiate Care ของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โดยนายแพทย์เพียรศักดิ์ แซ่หว่อง กุมารแพทย์ด้านระบบทางเดินหายใจเด็ก จากนั้นได้มีการเยี่ยมชมโครงการ Intermadiate Care    หอผู้ป่วย PICU2 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการบริหารชั้น 5 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ข่าว/สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ/ศักดา ยอดสิงห์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด