ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ
                  วันนี้ (27/3/61) เวลา 09.00 น.  นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ในพื้นที่ส่วนภูมิภาค จังหวัดอุบลราชธานี ณ อ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง อำเภอเมือง ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ (ศอญ.) ได้กำหนดให้จัดกิจกรรม โครงการหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ โดยจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-31 มีนาคม 2561 ซึ่งมีกิจกรรมการดำเนินงานจากหน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน และจิตอาสาประชาชนอำเภอเมืองอุบลราชธานี ร่วมกำจัดผักตบชวา วัชพืช ตัดกิ่งไม้ ทำความสะอาดบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง และปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณวัด โรงเรียน ในชุมชน เทศบาลตำบลปทุมและเทศบาลนครอุบลราชธานี การให้บริการตัดผม บริการด้านสุขภาพ เป็นต้น ซึ่งโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้ออกหน่วยบริการตรวจรักษาเบื้องต้นให้กับจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ เข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก ข่าว / สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ / มณีวรรณ มูลมี/กรรณิการ์ จันทรุกขา/นิตยา กรายทอง    

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด