ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ คณะผู้บริหารและบุคลากรของโรงพยาบาลฯ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 19
นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรของโรงพยาบาลเข้าร่วมการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 13-16 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุม IMPACT FORUM เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิดหลัก “คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม” เพื่อเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มพลังความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน รวมทั้งเป็นการหาทางออกใหม่ ๆ ของการทำงานในอนาคต โดยในปีนี้โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้ผ่านรับรองกระบวนการคุณภาพของสถานพยาบาล เป็นครั้งที่ 3 โดยมีระยะเวลา 2 ปี      ถือเป็นความร่วมมือร่วมใจในองค์กรแห่ง “สรรพสิทธิ์” ในการพัฒนาศักยภาพด้านการแพทย์การสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อองค์กรและประชาชนผู้มารับบริการได้อย่างภาคภูมิใจ ข่าว / สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ / บุญญฤทธิ์ สิงห์เรือง

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด