มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ชมรมพบสมาชิก สมัครสมาชิก การแสดง นิทรรศการชมรม 13 ชมรม จำหน่ายผักไร้สารเคมี โดยเครือข่ายเกษตรอินทรีย์รพ.
กลุ่มงานสุขศึกษา ร่วมกับชมรมสร้างเสริมสุขภาพของรพ.จัด มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ชมรมพบสมาชิก สมัครสมาชิก การแสดง นิทรรศการชมรม 13 ชมรม จำหน่ายผักไร้สารเคมี โดยเครือข่ายเกษตรอินทรีย์รพ.มีผู้สนใจแวะเวียนเข้ามาร่วมงานตลอด 2 ชม. ประมาณ 500 คน

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด